Restauratie

Renovatie en Reparatie zijn onderdelen van mijn werk waar ik als specialist veel plezier aan beleef. Of het nu gaat om houtrot reparatie van een raam, deur of kozijn. Zo u wilt kan ik dit nagenoeg onzichtbaar, en met 10 jaar garantie voor u uitvoeren, zodat het geheel er weer perfect uit ziet. Voor jaren 30 woningen of ouder kan ik, na een vrijblijvende inspectie, reparatie werkzaamheden verrichten aan bijv. ramen, deuren, kozijnen, boeidelen, boeiboorden, lijstwerk en andere profileringen. In het geval van vervangende reparaties aan deze onderdelen maak ik op de locatie de profilering. Voor het vervangen van grotere delen kan ik deze in een timmerfabriek laten maken. Of het nu handmatig of machinale vervanging betreft, ik kan ervoor zorg dragen dat het een perfect, niet of nauwelijks zichtbaar eindresultaat oplevert.

Houtrot is een veelvoorkomende schade aan houten constructies. Vaak doet dit probleem zich voor in oudere woningen/panden, maar houtrot kan ook in nieuwere woningen/panden voorkomen.


Oorzaak houtrot

De oorzaak van houtrot is meestal optrekkend vocht of een slechte ventilatie. Daarnaast zijn lekkages langs kitranden in de badkamer of keuken veelvoorkomende oorzaken van dit venijnige probleem. Behalve goed schilderwerk is ook het correct afkitten van het hout van groot belang om houtrot te voorkomen.

Constatering houtrot
Voordat wij de kwast ter hand nemen, inspecteren wij het houtwerk grondig op houtrot. Soms is dit duidelijk zichtbaar, maar vaak ook niet. Als wij houtrot constateren melden wij dit gelijk en zullen dit in overleg herstellen. Hiervoor hebben wij effectieve methoden en de beste materialen beschikbaar.

Uiteraard is houtrot voorkomen beter dan genezen. Houtrot kan voorkomen worden door het schilderwerk in uw pand regelmatig te onderhouden. Door bovendien te zorgen voor een juiste afwatering en ventilatie en de kitranden en voegranden te onderhouden, kunnen de meeste problemen worden voorkomen.

Contact